Sabit Avadanlıqlar və Müvəqqəti Avadanlıqlar


 

İstifadə sahəsi

- Pəncərələrin yuyulması
- Fasada xidmət və onun təmiri
- Şüşələrin dəyişdirilməsi və quraşdırılması
- Fasadın montajı və üzlənməsi
 

İstifadə təlimatları

- İxtiyari hündürlük
- Bərkidilmiş pəncərələr – yalnız xaricdən istifadə imkanı
- Mürəkkəb konstruksiyalı şüşə fasadlar
- Binanın unikal BMU tələb edən tərtibatı
- Qeyri standart materiallardan istifadə


Təsviri

Hündür mərtəbəli binalar üçün fasada xidmət sistemləri – BMU-lar (Building maintenance units) fasadda işlərin görülməsi üçün alpinistlərə və avtomatik qüllələrə çəkilən xərclərin qarşısını alan əvəzolunmaz həll yoludur. Bununla da göstərilən sistemlər çəkilən xərcləri qısa müddət ərzində geri ödəyir.
Sabit fasada xidmət sistemləri (BMU) beynəlxalq normalara uyğun olaraq hazır və ya tikilməkdə olan (tikinti və fasadda işlərin görülməsi zamanı) binalarda quraşdırılır və bu da onlardan 30 ildən daha çox istifadə etmək imkanı verir. Xüsusi maşınlar binanın damında quraşdırılır, bir yerə bərkidilə və ya perimetr boyu hərəkət edə bilir.  

 

 

 

İstifadə sahəsi

- Fasada xidmət və onun təmiri
- Şüşələrin dəyişdirilməsi və quraşdırılması
- Fasadın montajı və üzlənməsi
 

İstifadə təlimatları

- İxtiyari hündürlük
- Bir neçə uyğun parametrli binada istifadə etmək imkanı
- Binanın istənilən hissəsində quraşdırılaraq fasad işlərinin görülməsi
- Sökülüb yenidən quraşdırılma imkanının olması 


Təsviri

Hündür mərtəbəli binalar üçün müvəqqəti fasada xidmət sistemləri fasadda işlərin görülməsi üçün alpinistlərə və avtomatik qüllələrə çəkilən xərclərin qarşısını alan əvəzolunmaz həll yoludur. Bununla da göstərilən sistemlər çəkilən xərcləri qısa müddət ərzində geri ödəyir.
Müvəqqəti fasada xidmət sistemləri beynəlxalq normalara uyğun olaraq hazır və ya tikilməkdə olan (tikinti və fasadda işlərin görülməsi zamanı) binalarda quraşdırılır və bu da onlardan 30 ildən daha çox istifadə etmək imkanı verir. Müvəqqəti avadanlıqlar eyni və ya oxşar layihələndirilmiş, eyni zamanda parametrlər uyğun gəldikdə fərqli layihələndirilmiş binalarda fasadın təmizlənməsi və ya yenilənməsi və ona xidmət gostərilməsi məqsədi ilə istifadə oluna bilər. Əsas üstünlüyü isə asanlıqla quraşdırılması və yüksək dərəcədə təhlükəsiz olmasındadır.

Əsas məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, avadanlıqların istehsalında innovativ materiallardan və yeni texnologiyalardan istifadə olunmasına baxmayaraq, müvəqqəti secalt sistemlərində daimi servis xidmətinin göstərilməsinə ehtiyac var.